فانوس سیس در وصف فانوس به تاریکی امید خوش مپندار تو فانوس از برای شب نگهدار ((((((((((((())))))))))) به تاریکی نشاید راه رفتن به فانوسی توان آگاه رفتن دکتر امیر پور http://fanoossis.mihanblog.com 2018-12-15T05:13:05+01:00 text/html 2018-01-03T15:59:34+01:00 fanoossis.mihanblog.com م. ق.سیس رازی جادویی در انسان http://fanoossis.mihanblog.com/post/605 <font color="#FF0000"><font color="#000000"> <br><br></font></font><div align="justify"><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="4">یك راز جادویی در وجود انسان هست که می توان به او تکنیک ساده گرفتن یا آسان گیری لقب داد و اینکه بسیاری از مردم از جواب دادن به مسایلی که طی روز با آنها درگیر می شوند، عاجزند، فقط و فقط به خاطر اینکه تصورشان از مشکل از خود مشکل بزرگتر است.</font></font></font><br><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="4">میگن در مسابقه ای از یک دانشمند ریاضی پرسیدند ۲ به علاوه ۱ چند میشه...!؟‌ از اونجایی که طرف یک ریاضیدان بزرگ بود و فکر می کرد باید نکته غریبی در مسئله باشه، یک هفته وقت خواست تا به مسئله فکر کنه، روزها و شب ها بدنبال جواب گشت و یک هفته بعد با کوهی از جواب های پیچیده برگشت (۲ به علاوه ۱ میشه ۲۱ ، یا ۱۲، و یا اگر اینطور باشه، میشه ...) . اما در همین حین، یک کودک دبستانی آرام گفت ۳، و جایزه را برد.</font></font></font><br><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="4">واقعا گاهی اوقات دانش زیاد به خودی خود مانعی موثر برای یافتن پاسخ مجهولات می شود. و بقول انیشتین : اگر نتوانید یک مساله پیچیده را به زبان خیلی ساده برای خودتان و دیگران توضیح دهید آن مسئله را از اساس نفهمیده اید.</font></font></font></div> text/html 2018-01-03T15:56:24+01:00 fanoossis.mihanblog.com م. ق.سیس جملاتی زیبا و ماندگار از سهراب http://fanoossis.mihanblog.com/post/603 <font color="#FF0000"><font color="#000000"><br><br>نه تو می مانی و نه اندوه<br>و نه هیچیک از مردم این آبادی ...<br>به حباب نگران لب یک رود قسم،<br>و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،<br>غصه هم می گذرد،<br>آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند ...<br>لحظه ها عریانند.<br>به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.</font></font> text/html 2018-01-03T15:54:27+01:00 fanoossis.mihanblog.com م. ق.سیس کلامی از شیخ بهایی http://fanoossis.mihanblog.com/post/602 <font color="#FF0000"><font color="#000000"><br><font size="4"><br></font></font></font><div align="justify"><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="4">آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا:</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="4">اگر بسیار کار کند، میگویند احمق است !</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="4">اگر کم کار کند، میگویند تنبل است !</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="4">اگر بخشش کند، میگویند افراط میکند !</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="4">اگر جمع گرا باشد، میگویند بخیل است !</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="4">اگر ساکت و خاموش باشد، میگویند لال است !</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="4">اگر زبان آوری کند، میگویند وراج و پر گوست !</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="4">اگر روزه برآرد و شبها نماز بخواند، میگویند ریا کار است !</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="4">و اگر نکند، میگویند کافر است و بی دین !</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="4">لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="4">و جز از خداوند نباید از کسی ترسید.</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="4">پس آنچه باشید که دوست دارید.</font></font></font><br><font color="#FF0000"><font color="#000000"><font size="4">شاد باشید، مهم نیست این شادی چگونه قضاوت شود. </font></font></font></div> text/html 2018-01-03T15:41:26+01:00 fanoossis.mihanblog.com م. ق.سیس توفیق اجباری http://fanoossis.mihanblog.com/post/601 <div align="justify"><font size="4">دو سه روزی میشه که زندگیها تقریبا به شکل عادی برگشته و خانواده ها کم کم دارن همدیگه رو بیشتر از قبل میبینن و دور هم جمع میشن. </font><br><font size="4">جالبه که چند روزه که تلگرام و اینستا گرام که از دسترس خارج شده و خانواده ها علی الخصوص جوانهای خانواده ها به جمع فامیل اضافه شدند و نبود این برنامه ها توفیقی شده برای همه. </font><br><font size="4">جالبه همه از بودن تکنولوژی خوشحال میشن ولی ما از نبود آن خوشحال شدیم.</font><br></div> text/html 2017-12-07T17:26:10+01:00 fanoossis.mihanblog.com م. ق.سیس اعتیاد امروزی http://fanoossis.mihanblog.com/post/600 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">اعتیاد نسل امروز</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">تا دیروز اعتیا د معنی خاصی داشت و اکثرا شامل مواد مخدر می شد که کل بدن شخص معتاد را کم کم و به مرور زمان از بین می برد. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">این نوع اعتیا د خطرناک بوده و هست ،چرا که با عث مختل شدن سیستم بدن در همه زمینه ها میشود، چه اختلال سیستم عصبی ، چه اختلال سیستم دفاعی و .... </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">امروزه و علی الخصوص در این چند سال اخیر نوعی ازاعتیاد به میان آمده که خیلی ها ، حتی بچه های زیر ده سال را هم گرفتار خود کرده و متاسفانه شدیدا در حال گسترش در بین خردسالان ، جوانان ، میانسالان و گاها در بین مسنها می باشد. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">این اعتیاد همان اعتیاد به فضاهای مجازی و به قول معروف تلگرام و اینترنت می باشد که شدیدا باعث جدایی و دوری خانواده ها از هم شده است ، خانواده هایی که در یک خانه و زیر یک سقف زندگی می کنند ولی فقط جسمشان در کنار هم می باشد و هیچ ارتباط چشمی و کلامی هم در بینشان دیده نمی شود مگر برای موارد خیلی ضروری. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">این هدیه و ارمغان تکنولوژی جدید به نسل امروزی هست که سبب شده در یک خانه 100 متری ، افراد یک خانه کیلومترها از هم دور باشند .شاید در ظاهر این حقیقت را نپذیریم ولی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>هیچ یک از ما نمی توانیم این حقیقت را انکار کنیم که<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>گوشی های هوشمند امروزی و فضای مجازی سبب جدایی عاطفی بین اعضاء خانواده ها شده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">تکنولوژی که باید در اختیار آسایش و راحتی انسان می بود ، امروزه تبدیل شده به ارباب انسانها و زمان و اراده انسان را بدست گرفته و عملا برده خود کرده است. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">دیگر آن صمیمیت ها و محبتهای بین خانواده ها و فامیل ،آن رنگ و بوی قدیمی را ندارد و خیلی کم رنگ شده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">وکاش میشد راهی برای بازگشت پیدا میشد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">موسی قیاسی سیس</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2017-11-07T12:46:49+01:00 fanoossis.mihanblog.com م. ق.سیس عجبا http://fanoossis.mihanblog.com/post/599 چه حیف شده که وبلاگها از کار افتادن کاش دوباره مثل قبل بشه و همه بیان سمت وبلاگ و سایت و این حرفا. <br> text/html 2017-07-17T14:56:59+01:00 fanoossis.mihanblog.com م. ق.سیس گذران روز http://fanoossis.mihanblog.com/post/598 <div align="right"><font size="4"><b>امروز گذشت و رفت،</b></font><br></div><font size="4"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</b></font><font size="4"><b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فردا هم که مطمنا خواهد گذشت،</b></font><br><font size="4"><b><br><br></b></font><div align="center"><font size="4"><b>واین مائیم که در این گذران بازنده یا برنده ایم.</b></font><br></div> text/html 2017-07-17T14:53:35+01:00 fanoossis.mihanblog.com م. ق.سیس بگذرد http://fanoossis.mihanblog.com/post/597 <b><font size="4">اگر بخواهیم منتظر باشیم <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که خوب بگذرد شاید<br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; به هدفمان نرسیم،&nbsp; <br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باید سعی کنیم که خوب بگذرد .</font></b><br> text/html 2017-07-11T19:03:28+01:00 fanoossis.mihanblog.com م. ق.سیس ؟؟؟؟؟ http://fanoossis.mihanblog.com/post/596 <font size="4"><font size="4"> </font><b>مدتی هست که گم شدمو نمی تونم خودمو پیدا کنم.<br>&nbsp;نمیدونم از کدوم سمت برم و به کدوم آدرس برم.<br>&nbsp;البته آدرس زیاده ولی نمی تونم برم ،مسئله اینجاست که هدفو مقصدو و آدرس آمادست ولی من نمی تونم راهو برم و خودمو به مقصد برسونم. <br>نمیدونم چرا اینطوری هستم یه مسیری را با چراغانی و تابلو زدن مشخص کردن ولی من تو یه جاده خاکی دیگه دارم قدم برمیدارم ، هی میخوام برم تو مسیر ولی نمیتونم یه وقتایی میرم و زود خودمو می کشم کنار و باز می افتم تو جاده خاکی. <br>چقدر در اشتباهمو از این اشتباهات هم نمیتونم یه درس درست و حسابی بگیرم و همیشه در مسیر خطا هستم.<br>&nbsp;این روال زندگی منه که با وجود روشن بودن مسیر سعادت و خوشبختی، من در مسیری که به فنا و بدبختی ختم میشه قدم بر میدارم و غافلم از راه راست.<br>&nbsp;ولی نه زمان بامنه و نه مکان و این خود منم که باید بخوام و بمانم در مسیر درست انسانیت و زندگی که برسم به سعادت اخروی.&nbsp;</b></font><font size="4"></font> text/html 2017-06-17T18:37:53+01:00 fanoossis.mihanblog.com م. ق.سیس شب تقدیر http://fanoossis.mihanblog.com/post/595 <font size="4"><b>امشب شب 23 ماه مبارک رمضان هست و به قول معروفی شب قدر .<br>امشب شب تقدیر بندگان هست ، شبی که سرنوشت یکساله کل کائنات نوشته میشود و بود ونبود همه چیز در این شب مشخص خواهد شد.<br>نمیدانم تقدیر ما چه خواهد بود در یک سال آینده ولی از خدا میخواهم که عاقبت ما را ختم به خیر گرداند.<br>&nbsp;ا زخدا میخواهیم در این شب تقدیر همه را به سلامتی و موفقیت رقم بزند و همه انسانها را از دست و چنگال ظلم ستیزان و مستکبران نجات دهد. <br>از خدا میخواهیم ظهور امام عصر ارواحنا علیالفداء را در این سال قرار دهد و ما را جزء سربازان آن حضرت قرار دهد. </b></font><br> text/html 2017-06-05T16:07:09+01:00 fanoossis.mihanblog.com م. ق.سیس میگذرد http://fanoossis.mihanblog.com/post/594 <font size="4">امروز دهمین روز از ماه رمضان المبارک امسال را هم پشت سر گذاشتیم و چه زود این ده روز تموم شد، شاید هم برا من اینطوری بوده چون کار و شغل بنده طوری که زیاد با آفتاب و کار سخت کاری ندارم و ایام تقریبا به خوبی سپری میشوند ولی مطمنا کسایی هستند که این روزها خیلی سخت در تلاشند برای لقمه نانی و روزه گرفتن برای اونها مطمنا سخت تر خواهد بود و هست.&nbsp; خوب خداوند متعال اجر و ثواب این عزیزان را هم یقینا بیشتر از من خواهد داد و تقربشون نزد او بهتر از من وامثال من خواهد بود.&nbsp; <br><br>از خداوند متعال میخواهم آنچه را به روزه داران حقیقی عنایت خواهد کرد بر من ناچیز هم&nbsp; مرحمت بفرماید.&nbsp; </font><br> text/html 2017-05-30T18:48:17+01:00 fanoossis.mihanblog.com م. ق.سیس روزه http://fanoossis.mihanblog.com/post/593 <div align="justify"><b><font size="4">دهه اول ماه رمضان المبارک را داریم سپری میکنیم ، چهار روز سپری شد و عین برق از این چهار روز رد شدیم . خوب یکم تشنگی و گرسنگی حس کردیم ولی خوب به معنویت و ثوابی که داره مطمنا می ارزه. درسته که امثال من فقط گرسنگی و تشنگی روزه گرفتنو می بینیم ولی خوب این روزه گرفتنها فلسفه معنوی بزرگی دارند که برای دونستنشون باید بریم سراغ کتابهای مربوطه . حتی از لحاظ پزشکی هم روزه را پر سود و پر فایده برا بدن تشخیص دادند و </font></b><br><b><font size="4">پس باید روزه گرفتن ماها از این به بعد متفاوت تر از قبل باشه چون یکم اطلاعات و بینشمون از ماه رمضون بیشتر شد و باید برا انجام اعمال معنوی مثل روزه بیشتر مطالعه کنیم تا لذت عبادت را هم بچشیم و الا روزه گرفتن برامون سخت خواهد بود و فقط بعد تشنگی و گرسنگیشو خواهیم فهمید.&nbsp; .....</font></b><br></div> text/html 2017-05-27T23:33:11+01:00 fanoossis.mihanblog.com م. ق.سیس روزه http://fanoossis.mihanblog.com/post/592 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">روزه</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">روزه مسیری برای تکامل روحی ما به سوی باریتعالاست و تا زمانیکه این دیدگاه در وجودمان خود را پیدا نکرده است ،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:Arial" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">روزه برایمان سخت و طاقت فرساست.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:Arial" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">اگر روزه داری تنها نخوردن و نیاشامیدن باشد واقعا برای روزه دار سخت خواهد بود که این روزهای طولانی را روزه بگیرد، ولی برای<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کسانی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>که روزه را برای خودشان درس<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>خودسازی و سیر به سوی هدف نهایی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:Arial" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">خلقت انسان میدانند و آن را با تمام وجود لمس می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: Arial" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">کنند را حت بوده و شیرین است.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:Arial" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">روزه داران واقعی کسانی هستند که هر روز که روزه می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:Arial" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">گیرند برای روز بعد حریص تر می</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: Arial" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">شوند </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">، </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">چرا که روزه را همانند پلکانی می دانند که آنها را به بام موفقیت که همان قرب الهی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>است می رساند. ولی افرادی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>که از روزه داری و پیروی از دستورات الهی تنها نخوردن و نیاشامیدن را برنامه خود قرار می دهند روزه داری <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>این شیرینی و لذت را نخواهد داشت ودر این صورت است که روزه را سخت و مشکل خواهند دانست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><font size="3"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">از خدا بخواهیم که به ما هم این توفیق را عنایت فرماید تا روزه داری واقعی را درک کنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">از خدا بخواهیم که روزه هایمان را ذخیره روز آخرت گرداند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">از خدا بخواهیم که گرسنگی و تشنگی روز واپسین را برایمان آسان گرداند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></p> <p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="AR-SA">از خدا بخواهیم که عبادات و روزه های<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>ناقص مان را قبول فرماید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </font></p> <font size="3"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="AR-SA">از خدا بخواهیم که روزه هایمان را در مسیر خودشناسی مان قرار دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span></font> text/html 2017-05-27T22:32:18+01:00 fanoossis.mihanblog.com م. ق.سیس تصویر کمیاب http://fanoossis.mihanblog.com/post/591 <div align="center">http://uupload.ir/files/0thf_photo_2017-06-28_15-00-22.jpg &nbsp;&nbsp; <br></div><br><br><br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=0thf_photo_2017-06-28_15-00-22.jpg" class="thumbnail" alt="0thf_photo_2017-06-28_15-00-22.jpg" style="max-height: 125px; "><br><br>تصویر کمیاب شیخ مجد الدین اسماعیل سیسی که الان در موزه لور در فرانسه نگه داری میشود.<br></div> text/html 2017-05-27T22:17:39+01:00 fanoossis.mihanblog.com م. ق.سیس نعمت رمضان http://fanoossis.mihanblog.com/post/588 <br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br><br>نعمت رمضان<br><br>ماه صیام میرسد، عشق به کام می رسد<br>عمرگناه و معصیت بر لب بام می رسد<br>وقت اذان مغرب و شور و نوای ربنا<br>بر سر کوچه ی دلم گام به گام می رسد<br>شهر پر از نوای آن شهر مبارک است و او<br>عشوه کنان و جان فزا دست به جام می رسد<br>در شب قدر و مغفرت، رحمت بی نهایتش<br>کوچه به کوچه، در به در، نام به نام می رسد<br>مرغ اسیر را بگو، مژده که با برات حق<br>وقت رهایی تو از دانه و دام می رسد. <br>&nbsp;<br>سروده دکتر ماهری سیس ۲۸ شعبان&nbsp;&nbsp; ۱۴۳۷